31 stycznia 2023

Produkcja prefabrykatów z betonu na linii od Quadry – dlaczego warto?

linia Quadry do produkcji prefabrykatów

1. Quadra - najlepsze rozwiązanie dla produkcji prefabrykatów z betonu

W celu zaspokojenia potrzeb producentów wyrobów z betonu związanych z koniecznością zapewnienia wysokiej jakości wyrobów przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów firma Quadra opracowuje kompletne linie do produkcji prefabrykatów, których uniwersalność i wydajność nie mają sobie równych.

Główny atut proponowanych przez Quadrę rozwiązań stanowi ich konfigurowalność, która gwarantuje możliwość dostosowania do specyficznych wymagań i potrzeb danego zakładu prefabrykacji.

W artykule omówimy główne cechy linii oraz ich zalety. Przybliżymy także sposoby, jak można wykorzystać rozwiązania Quadra do tworzenia doskonałych i trwałych wyrobów o najwyższej jakości.

2. Dlaczego warto zainwestować w linię do produkcji prefabrykatów od jednego dostawcy?

Powierzenie przygotowania kompletnej linii jednemu dostawcy technologii oznacza z reguły oszczędność czasu, środków finansowych oraz nakładów związanych z obsługą posprzedażną i serwisem. Z drugiej jednak strony może stanowić źródło problemów. Dzieje się tak, gdy wybrany dostawca oferuje niesprawdzone technologie albo jeżeli rozwiązania zostaną źle dobrane na skutek błędnego rozpoznania lub niekompletnej deklaracji potrzeb.

Z tego powodu podstawę każdego projektu Quadry stanowi intensywny dialog i ścisła współpraca między zespołami obu stron – zakładu produkcyjnego z jednej oraz inżynierów i technologów Quadry z drugiej strony. Pozwalają one w pełni zrozumieć specyfikę danego zakładu oraz jego wymagania produkcyjne.

Określone zostają kryteria, według których projektowane są rozwiązania na kolejne etapy linii. Wśród najczęściej wymienianych są: wydajność produkcji, uniwersalność umożliwiająca produkcję szerokiej gamy prefabrykatów oraz niskie koszty produkcji i robocizny przy jednoczesnej gwarancji wysokiej jakości wyrobów. Quadra oferuje dodatkowo posprzedażną obsługę obejmującą całość sprzętu i gwarancję na poszczególne rozwiązania u jednego ubezpieczyciela.

Poszczególne elementy linii to nierzadko innowacje objęte ochroną patentową. Jedną z takich innowacji jest urządzenie zapewniające automatyzację procesu przestawiania produkcji dla nowych wyrobów, dzięki czemu cały proces może trwać nie dłużej niż 5 minut. Pozostała część linii technologicznej w tym czasie pracuje dalej, realizując kolejne etapy cyklu. 

Pozwala to producentowi na dokonywanie zmian asortymentowych i czerpanie korzyści z wszechstronnej i elastycznej produkcji.

 

linia do produkcji prefabrykatów Quadry

3. Przegląd najlepszych cech linii do produkcji prefabrykatów Quadra

Serce każdej linii do produkcji prefabrykatów stanowi specjalnie skonfigurowana i dostosowana do wymogów produkcyjnych danego zakładu wibroprasa.

Cechy rozpoznawcze wibropras od Quadry to ich wszechstronność, nieskomplikowana i solidna budowa oraz niskie zużycie energii przy dużej wydajności. Quadra oferuje również opatentowaną technologię silników wibracyjnych, funkcjonalną i stabilną budowę maszyn oraz intuicyjną obsługę umożliwiającą monitorowanie i kontrolowanie wszystkich etapów procesu produkcyjnego.

Na uwagę zasługuje przede wszystkim jednorodny system wibrowania, możliwy dzięki opatentowanemu rozwiązaniu dla napędu maszyny. Urządzenie napędzane jest przez elektronicznie sterowane serwomotory umieszczone na jednym z boków. Takie umiejscowienie zapewnia bezpośredni dostęp do silników, a jednocześnie umożliwia odizolowanie ich od oddziaływania drgań. To z kolei gwarantuje niezawodną pracę maszyny i jej wysoką żywotność.

Aktualnie Quadra oferuje 8 typów opatentowanych wibropras, które swoimi funkcjonalnościami wykraczają daleko poza rozwiązania oferowane przez innych producentów maszyn do produkcji prefabrykatów.

  • automatyzacja procesów produkcyjnych

Jak już wspomnieliśmy wyżej, automatyzacja procesu przestawiania produkcji umożliwia szybką reakcję na zapotrzebowanie rynku na nowy asortyment przy jednoczesnej poprawie warunków pracy operatorów.  Quadra proponuje również niezależne od siebie działanie linii produkcyjnych i pakietujących. Pozwala to na zwiększenie wydajności oraz – poprzez dokonywanie wielu zmian w asortymencie – na czerpanie korzyści z elastycznej i wszechstronnej produkcji.

Dodatkowo opracowane przez Quadrę właściwości techniczne poszczególnych elementów linii (wibracje wstępne, układy umożliwiające mechaniczne ustawienie względem siebie podkładu produkcyjnego i stempla podczas wibrowania końcowego) tworzą wyjątkowe i innowacyjne warunki produkcyjne. Synergia między elektroniką, mechaniką i automatyzacją umożliwia określenie i ustawienie optymalnych warunków produkcji dla każdego cyklu.

Opracowane przez inżynierów Quadry rozwiązania mechatroniczne umożliwiają automatyczne sterowanie maszyną podczas całego cyklu produkcyjnego, od napełniania formy po zagęszczenie mieszanki betonowej.

 

  • zrobotyzowane systemy transportu wewnątrzzakładowego:

Oferowane przez Quadrę programy automatyzacji mogą̨ obsługiwać́ wiele grup produktów (150 – 200 w zależności od potrzeb producenta), zdefiniowanych według kształtu i wymaganej metody pakowania. Wprowadzona przez Quadrę innowacja w obszarze obsługi transportu wewnątrzzakładowego obejmuje zarządzanie tą szeroką gamą produktów o różnych kształtach, rozmiarach i sposobach układania w stosy. Zintegrowane przez Quadrę i wyposażone w pneumatyczne chwytaki wieloosiowe roboty KUKA obsługują nawet kilka linii przenośników, które transportują wyroby na kolejne stanowiska dalszej obróbki i pakowania.

 

Quadra wyposaża swoje linie również w roboty paletyzujące. Układają one wyroby tak, jak mają być pakietowane na paletach. Dostosowany do prędkości produkcji wibroprasy proces paletyzacji może być w pełni zautomatyzowany i obsługiwany przez jednego operatora. 

Cała linia może pracować bez ingerencji manualnej.

4. Podsumowanie

Jak wynika z powyższego artykułu zastosowanie kompletnej linii do produkcji prefabrykatów Quadry umożliwia nie tylko optymalizację produkcji i redukcję kosztów, ale także zwiększenie bezpieczeństwa pracy. Dzięki wiedzy inżynieryjnej z różnych dziedzin Quadra oferuje automatyzację prawie wszystkich procesów, co oznacza mniejsze ryzyko błędów ludzkich oraz lepsze wykorzystanie czasu pracy. Wyposażenie zakładu w nowoczesne i sprawdzone technologie to gwarant wydajności produkcji, automatyzacji i wszechstronności.