29 września 2022

Wibroprasa Quadra – wyposażenie na lata

wibroprasa Quadra 6HP

Wibroprasa Quadra
- najlepsze rozwiązanie
przy modernizacji linii technologicznej

Kilkuetapowa inwestycja mająca na celu całkowitą modernizację starej linii produkcyjnej, na której w jednym z zakładów francuskiego producenta prefabrykatów LIB Industries produkowana była pełna gama wyrobów betonowych – musiała zamknąć się w niedługim okresie czasu 5 lat.  Modernizacja zakładała produkcję pełnego asortymentu prefabrykatów o wysokiej wartości dodanej za pomocą jednej wibroprasy. Było to o tyle ciekawe, że dotychczas w zakładzie LIB pracowały 4 wibroprasy, a modernizacja miała być przeprowadzona tak, aby nie dopuścić do dłuższych przestojów produkcyjnych.

Dodatkowo przy realizacji projektu konieczne było uwzględnienie ograniczeń związanych z istniejącą infrastrukturą oraz integracja części istniejących rozwiązań z nowymi. 

Wybór padł na spełniającą wymagania projektu wibroprasę Quadra 6HP.

Robot Kuka na linii Quadry
Wibroprasa Quadra
Prefabrykaty na linii Quadry
Pielęgnacja prefabrykatów na linii Quadra