Badania i rozwój

Urządzenie pilotażowe

Do dyspozycji klientów oddajemy wibroprasę nowej generacji, która może pomóc w realizacji projektów badawczo-rozwojowych.
Zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy instalację pilotażową, której celem jest przetestowanie wytwarzania nowych produktów lub opracowanie nowej metody produkcji. Instalacja pilotażowa znajduje się w naszym warsztacie, zlokalizowanym w siedzibie Quadry, w Haute-Savoie.

Konstrukcja tej pilotażowej wibroprasy doprowadziła do uzyskania dwóch patentów. Właściwości techniczne maszyny zapewniają duży zakres ustawień i umożliwiają producentowi przeprowadzanie testów w warunkach przemysłowych. Wyposażona w jeden mieszalnik, jeden system rozładunku big-bagów i jeden system do rozładunku cementu, zapewnia klientom zaplecze do realizacji ich projektów i pomoc doświadczonych techników.

Prasa jest w pełni oprzyrządowana i pozwala na monitorowanie w czasie rzeczywistym wszystkich parametrów występujących podczas procesu produkcyjnego, a w szczególności właściwości wibracyjnych każdego podzespołu.

Planujesz rozbudowę zakładu lub modernizację linii produkcyjnej?
Wprowadzasz nowy produkt na rynek?

Skorzystaj z konsultacji z naszymi inżynierami!

Quadra Prefit – zaawansowana analiza drgań

Quadra Prefit to opracowane przez nas narzędzie do diagnostyki i optymalizacji pras do betonu. Dzięki rejestracji i interpretacji pomiarów wibracji wykonywanych na prasach do betonu, interfejs ten umożliwia ich analizę i określenie optymalnych warunków eksploatacji.

Pomiary przeprowadzane są za pomocą akcelerometrów umieszczonych w strategicznych punktach prasy oraz czujników laserowych odpowiedzialnych za pomiar prędkości obrotowej silników, co pozwala na globalny przegląd zachowania maszyny podczas pracy. Interfejs QUADRA Prefit pozwala na rejestrację i przetwarzanie wszystkich danych w czasie rzeczywistym, aby uzyskać odpowiednie wyniki i wyświetlić je w sposób syntetyczny i ergonomiczny.

Umożliwia to precyzyjne ustawienie parametrów prasy w celu zapewnienia optymalnej pracy.