Linie z odroczonym rozformowywaniem do produkcji wyrobów na mokro (wet-cast)