Articles

5 kwietnia, 2023

oszlifowane bloczki z betonu
Beton w prefabrykacji – metody szlifowania wyrobów

Wymagania jakościowe dotyczące prefabrykatów z betonu Branża prefabrykacji betonu podlega ciągłej ewolucji, którą napędzają trendy optymalizacji czasu pracy, obniżania kosztów produkcji i związanej z nimi automatyzacji procesów produkcyjnych. Jednocześnie rosną wymagania jakościowe dotyczące wyrobów, nie tylko w obszarze ich wytrzymałości mechanicznej czy trwałości, przekładającej się na coraz wyższą odporność na działanie sił mechanicznych, warunków atmosferycznych…

View details